Laborateca

LABORATECA
Assessoria d'orientació laboral i de formació de l'Oficina Jove de l'Anoia

dimarts, 24 de març de 2020

QUÈ ÉS UN ERTO?

L’expedient de regulació temporal d'ocupació, ERTO, permet que l'empresa suspengui, durant un temps limitat, els contractes de tots els empleats o d'una part, per "causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció o derivades de força major", segons l'article 47 de l'Estatut dels Treballadors.

Actualment, degut al coronavirus, es consideren procediments per causa de força major aquells que tinguin origen en l'impacte sobre l'activitat de l'empresa de les mesures especials adoptades per prevenir el contagi i l'expansió del coronavirus, especialment la que implica el cessament obligat de determinades activitats i la clausura d'espais oberts a el públic. També es considerarà força major la manca de subministraments bàsics que impedeixi el desenvolupament de l'activitat, l'afectació del contagi sobre la plantilla en un grau tal que no permeti mantenir els processos productius o la necessitat d'adoptar mesures de protecció dels treballadors que impossibiliti la continuïtat de la pràctica empresarial.

Com afecta els i les treballadores?

- Mentre dura l'expedient temporal, el treballador va a l'atur i cobra la prestació que li correspongui, però no hi ha acomiadament: consisteix en una suspensió del contracte amb dret a atur.

- Es té dret a atur encara que el treballador/a no hagi cotitzat el període mínim, és a dir, les persones treballadores afectades, encara que no comptin amb el període d'ocupació cotitzada mínim necessari podran rebre aquesta prestació.

- La durada de l'ERTO per coronavirus no consumeix temps d'atur. És una mesura excepcional que ha aprovat el consell de ministres.

- Durant els primers sis mesos de l’ERTO, es cobra el 70% de la base reguladora, que sempre és una mica menys que el sou. Hi pot haver alguna empresa que pacti complementar els ingressos.

- El treballador continua vinculat a l'empresa, però durant el període de l’ERTO no genera dret a pagues extres ni vacances.

- Si la persona està de baixa i és inclosa en un ERTO, només l’afectarà quan torni a estar d’alta. Si està de vacances quan comença l’ERTO, les deixa de gaudir i se li aplica l’ERTO.

- L’empresa ha de comunicar als propis treballadors/es la intenció de reduir o suspendre els contractes. Aquesta comunicació també s’ha de fer a l'autoritat laboral, que haurà de constatar en el termini de 5 dies l'existència d'una veritable causa de força major.

- La gestió de la prestació per desocupació de les persones treballadores afectades per l’ERTO es tramitarà entre l’empresa i el SEPE.Fonts: