Laborateca

LABORATECA
Assessoria d'orientació laboral i de formació de l'Oficina Jove de l'Anoia

dimecres, 25 de març de 2020

TRÀMIT EXCEPCIONAL D’INSCRIPCIÓ COM A DEMANDANT D’OCUPACIÓ


INFORMACIÓ ACTUALITZADA

El tràmit d'inscripció de la demanda està adreçat a les persones que mai no han estat inscrites a les Oficines de Treball i necessitin la inscripció per tramitar la prestació per desocupació o per qualsevol altre motiu.
Si esteu afectats per un ERTE/ERTO i en algun moment heu estat inscrits a les oficines de Treball, no és necessari que feu cap tràmit. El Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) tramitarà la vostra prestació de forma automàtica. Si necessiteu tramitar un altra prestació o subsidi haureu de demanar cita prèvia al SEPE.
El tràmit per fer la inscripció com a demandant d’ocupació es fa online en el següent enllaç:
L'única documentació que cal adjuntar al formulari de sol·licitud és el document pdf que es genera quan s’envia el formulari d'inscripció de demanda d'ocupació COVID-19 i en el qual figuren les dades mínimes necessàries per formalitzar la inscripció a l'Oficina de Treball.
Per poder adjuntar a la vostra sol·licitud el document pdf generat us aconsellem que el descarregueu i el guardeu en el vostre ordinador.
Un cop enviada la sol·licitud amb el document de dades per a la inscripció, l’Oficina de Treball contactarà amb vostè únicament en el cas que necessiti informació addicional.
Consells per emplenar el formulari de dades d’inscripció:
  • Faciliteu un telèfon de contacte i un correu electrònic que servirà per posar-nos en contacte amb vostè  en cas necessari.
  • Si sou una persona d’un país de fora de la Unió Europea cal que empleneu obligatòriament les dades del vostre permís de residencia i /o treball, i la data de caducitat del vostre permís. Aquesta informació la trobareu a la Targeta d’Identificació d’Estranger (TIE).  La sol·licitud d’inscripció no es portarà a terme sense aquesta informació.
  • Cal que indiqueu obligatòriament la ocupació en la que esteu interessat en cercar feina. Si heu de demanar una prestació per desocupació, indiqueu l’última ocupació en la que heu treballat. Si no trobeu l’ocupació podeu indicar una que s’aproximi, passada la situació COVID19, l’oficina contactarà amb vostè per ajustar la seva petició i fer una entrevista en profunditat. Indiqueu també els mesos d’experiència laboral que teniu en l’ocupació que heu indicat.
Més informació

Font: https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/inici/