Laborateca

LABORATECA
Assessoria d'orientació laboral i de formació de l'Oficina Jove de l'Anoia

dimarts, 30 de juny de 2020

CONTRACTACIÓ EN PRÀCTIQUES DE PERSONES JOVES BENEFICIÀRIES DE GARANTIA JUVENIL

 

S'ha obert la convocatòria extraordinària d’ajuts té per objecte  la contractació de joves en pràctiques durant 6 mesos per impulsar i donar suport en la realització de les activitats del sector de l’educació en el lleure durant aquest estiu i la tardor, que s’han vist afectades per les mesures sanitàries adoptades per superar la pandèmia de la COVID-19.

 

Concretament, l’objectiu és que aquestes persones joves contractades puguin reforçar l’atenció socioeducativa a infants i adolescents, impulsar projectes que treballin l’aprenentatge de les noves rutines, l’educació emocional i la prevenció de la COVID-19 a través dels espais educatius del temps lliure, entre d’altres.

 

Poden presentar-s’hi les entitats sense ànim de lucre (les federacions i coordinadores, però també els esplais i agrupaments de base), inscrites al Cens d’Entitats Juvenils de la Direcció General de Joventutaixí com les empreses del sector del lleure educatiu.

 

Les persones joves destinatàries hauran de ser majors d’edat i menor de 30 anys, i acreditar la possessió d’alguna de les titulacions o certificats de professionalitat que els capacita per a la pràctica professional de les activitats del lleure educatiu.

 

Les entitats tindran només 5 dies hàbils per a presentar-se a la convocatòria, des de l’endemà de la seva publicació al DOGC, així que us demanem que en feu difusió el més aviat possible.